Om

Kort version.

En komprimerad version av den mycket längre versionen nedan:
Pessimism är tillåtet.Det är naturligt och människan behöver få ha sina tankar och känslor så som de är ibland. Det kan också vara både komiskt och nyttigt att överdriva det som annars inte är så socialt accepterat.

Jourhavande pessimist finns här för dig.

Längre version.

Innehåll:
1 Vad handlar hemsidan om/varför finns den?
2. Vem är den jourhavande pessimisten?
3. Ordförklaring.
4. Kontakt/hur kan jourhavande pessimist finnas för dig?

1.Vad handlar hemsidan om/varför finns den?

På latinska betyder pessimus sämst och optimus bäst. Men världen och vår vardag är sällan så att det finns två kristallklart definierade ytterligheter att alltid kategorisera in våra tankar, känslor och upplevelser i. Människan är en komplex varelse vars tankar, känslor och agerande är oundvikligt ihoptrasslade med varandra men som också kan separeras så att de inte alltid hänger samman. Och hur individens tankar/känslor/agerande uppkommer, påverkar och påverkas av andra individer och alla möjliga andra faktorer går det att skriva massvis om, men inte här och nu. Här ska vi fokusera på annat.

Det får tas för allmänt accepterat att vi alla upplever stunder av optimism och pessimism. Alla har både bra och dåliga tankar/känslor/upplevelser. Och båda ändar av spektrumet (och allt däremellan) behövs för att fungera som kontraster till varandra. Det är också mänskligt att ha en bredd i känslor och tankar. Problemet är att både vi själva och de omkring oss ofta vill sudda bort allt som kan uppfattas som pessimistiskt. Jag hävdar dock att pessimism inte bara är naturligt utan även kan vara sunt och att ibland föredra framför generell optimism. Och därför behövs jourhavande pessimist.

Hos jourhavande pessimist ses pessimism mer som en teoretisk filosofisk åskådning, ett sätt att analysera och se på saker – snarare än något som är en konstant sinnestillstånd eller ett övergripande personlighetsdrag hos enskilda individer. Här ges en motvikt till den socialt önskvärda optimismen där människor går runt och är naivt glada utan anledning. Här tillåts de tankar och känslor som annars lätt trycks undan, här uppmuntras skepsism, cynism, uppgivenhet och realism. Här tillåts fokus på känslor och tankar som säger att världen är ondskefull, att vi och andra är dåliga hemska värdelösa människor och att det mesta kan gå åt skogen. Ironiskt nog kan det även vara positivt att ha en pessimistisk syn på saker – förväntas ett negativt utfall så finns chans att både förbereda sig, identifiera och att mer eller mindre eliminera risken för att bli oväntat besviken. Att ta det säkra före det osäkra. Det är det jag menar med att det kan vara sunt, eller iallafall förnuftigt, att ha en pessimistisk syn på saker ibland.

Det kan även vara komiskt att överdriva tankar och känslor som vi annars helst inte vill kännas vid.

2. Vem är den jourhavande pessimisten?

Jag är en kvinna boende i Stockholm. Jag har blivit kallad för tråkig realist. Jag har nära till att automatiskt se och förklara världen runt mig med glasögon i varierande styrka av realism och pessimism. Jag har som specialitet inom fältet att jag ofrivilligt blivit expert på negativ konsekvensanalys: att räkna ut hur en händelse kan leda till en annan som leder till en annan osv på ett negativt sätt. Dessa konsekvenskedjor har egentligen en låg sannolikhet att inträffa och kan bli rätt underliga. Exempelvis att gå på en viss restaurang med en viss meny skulle kunna leda till sjukskrivning från jobbet, med steg däremellan som har att göra med ekonomi, möbler, trivsel i hemmet och sömn. En del av att driva jourhavande pessimist är också att få syn på hur konstiga tankar och känslor vi människor ibland har, det blir tydligare och ofta komiskt när det dessutom överdrivs. 

Jag har valt att vara anonym just för att kunna vältra mig i pessimismens svärta geggiga lera och kunna dra pessimismen till sin spets utan att det som är på hemsidan blandas ihop med mitt privatliv. Det finns alltid en risk att människor runt mig tar det som skrivs på sidan som att det representerar hela mig som person. Men jag är en relativt vanlig människa – jag har hela spektrat av känslor och tankar. Och i mitt yrkesliv handlar mycket om optimism och hopp. Därför är det viktigt att kunna skilja på rollen som jourhavande pessimist och mig som privatperson/yrkesperson. Här på hemsidan har allt en tydlig inriktning och överdrivs ofta.

3. Kontakt/hur kan jourhavande pessimist finnas för dig?

Jourhavande pessimist finns här för dig! Du kan besöka sidan och läsa när du behöver en dos pessimism. Är ens pessimism problematiskt för en så kan det göra det lättare att ta det med en klackspark eller få hjälp med att förstora det man känner och tänker tills det blir groteskt eller att helt enkelt få tillåta sig känna och tänka som man gör för en stund. Du kan även få hjälp med att se saker på ett pessimistiskt sätt, få ett ämne behandlat eller skriva en insändare om en situation. Insändare ska även innehålla önskad svarstyp. Insändare publiceras med tillhörande svar – läs mer om hur insändare till jourhavande pessimist fungerar på sidan Insändare och svar.
På sidan kontakt  finns ett formulär att fylla i för att kontakta jourhavande pessimist. Där väljer du om du vill skicka in ett förslag på ämne, om du vill skicka in en insändare eller om du vill skicka in ett övrigt meddelande.

4. Ordförklaring

Och för er som fortfarande har svårt att förstå så presenteras här nedan först utdrag ur en ordbok och sedan några synonymer. Det är viktigt att även ni trögtänkta ges en chans att hänga med. Inte för att kunskap om just dessa två ord lär rädda världen, men ändå.

Jour [sho:r] (fra., ‘dag’) tjänstgöring e.d. för dagen el. dygnet; á jour se d.o.
Jourhavande 1 tjänstgörande, vakthavande: j. läkare mfl. person som har jour: vänd er till j.!
Pessimism (den filosofiska) åskådningen att världen är övervägande ond; benägenhet att tro att allt som kan sluta illa också gör det.
Pessimist person som är lagd för pessimism.
Källa: Malmström, Sten, Györki, Irene & Sjögren, Peter (2006). Bonniers Svenska ordbok. Nionde upplagan. Stockholm: Bonniers Förlag AB.

Pessimism (motsats: optimism) mörk livssyn 1. livsåskådning, mörksyn, svartsyn, (livs)bitterhet, världsförakt jfr melankoli, negativism, skepticism; misströstan, perverterad
Pessimist (motsats: optimist, sangviniker) negativist, nejsägare, livsförnekare, skeptiker, olycksprofet, olyckskorp
Pessimistisk (motsats: optimistisk, hoppfull, ljus) ‘mörk’; negativistisk, livsförnekande, tvivlande, misstrogen, skeptisk, hopplös o. modstulen, bitter, dyster, svårmodig, nedslagen, betryckt, beklämd, deprimerad, melankolisk, sorgsen, trist.
Källa: Blomqvist, Hans & Swedenborg, Lillemor (red.) (2006[1992]). Svenska synonymordbok – Ord för ord. 4. uppl. Stockholm: Norstedts ordbok